Painehaavojen riskikartoitus
Painehaavojen riskikartoitus

Painehaavapatjainvestoinnin kustannushyötyanalyysi

Painehaava on yleinen kudoksen vaurio, jota esiintyy noin 5 - 15 %:lla kotihoidossa, hoitolaitoksissa ja sairaaloissa olevilla potilailla. Painehaavat ovat kivuliaita, huonontavat elämänlaatua, lisäävät infektioalttiutta, kuolemanvaaraa, hoitohenkilökunnan työtaakkaa ja aiheuttavat huomattavia kustannuksia. Suomessa painehaavojen aiheuttamat kustannukset ovat ainakin 200 MIO euroa vuodessa. Yleinen käsitys on, että painehaavojen ehkäisy tulisikin paljon halvemmaksi kuin niiden hoito. Tätä näkemystä tukee oheinen kustannushyötyanalyysi terveyskeskuksen vuodeosastolta. Tässä työssä esittelemme painehaavan estoon tarkoitettujen patjojen investointilaskelman ja sen herkkyyden eri muuttujille. LUE LISÄÄ


Braden -asteikko painehaavariskin arviointiin

LUE LISÄÄ

Braden ja Shape Risk Scale (SRS) painehaavariskimittareiden vertailututkimus
 
Painehaava on yleinen kudoksen vaurio (Iivanainen 2007, Juutilainen 2009, Soppi 2010). Painehaavan ehkäisyssä on tärkeää, että painehaavariski tiedostetaan kaikkialla organisaatiossa, riskiprofiili määritetään aktiivisesti, arvioinnin pohjalta käytetään tarkoituksenmukaisia apuvälineitä sekä tarkkaillaan ja hoidetaan potilaan ihoa. Riskimittarin tarkoituksena on tunnistaa ne potilaat, jotka tarvitsevat painehaavan syntymistä ehkäiseviä toimia. Riskimittarit ovat validoituja työkaluja, jotka yleensä numeerisessa muodossa pisteyttävät tekijöitä tai niitä potilaan ominaisuuksia, joita pidetään merkittävinä painehaavan kehittymiselle. Tässä työssä verrataan Braden-riskimittaria Suomessa kehitettyyn uuteen SRS-riskimittariin. LUE LISÄÄ