Kliiniset tutkimukset & julkaistut tieteelliset artikkelit

VALIKOITU LISTA TIETEELLISISTÄ TUTKIMUKSISTA JA KATSAUKSISTA

Takala J, Soini H, Soppi E, Kataja M, Olkkonen K. Voidaanko painehaavauman riskitekijöitä vähentää erikoispatjalla? Duodecim 110: 407-414, 1994.

Sugama J, Sanada H, Inagaki M, Ban M, Nagakawa T. Comparison of interface pressure and comfort of pressure-reducing patient support surfaces. Monthly Nursing Japan 1995; 11: 130-139.

Takala J, Varmavuo S, Soppi E. Prevention of pressure sores in acute respiratory failure: a randomized, controlled trial. Clin Intensive Care 7: 228-235, 1996.

Soppi E. Erikoispatjat ja sängyt painehaavauman hallinnassa. Haava 3: 20-22, 2000.

Soppi E. Kliininen tutkimus varmistaa terapeuttisen teknologian tehon. TamroMed Mail (March) 10-14, 2005.

Soppi E. Painehaavojen ennaltaehkäisy on taloudellisin hoitovaihtoehto. Haava 9: 36-37, 2006.

Soppi E. Uusi, helppokäyttöinen painehaavariskin arviointimenetelmä – Shape Risk Scale. Haava 11(3): 12-14, 2009.

Soppi E. Painehaava – esiintyminen, patofysiologia ja ehkäisy. Duodecim 126: 261-268, 2010.

Soppi E. Huippuosaamista australialaisittain – tutustuminen Australian erikoissairaanhoitoon keväällä 2010. Tehohoito 29:82-84, 2011.

Iivanainen A, Soppi E, Korhonen P. Kahden painehaavariskin arviointimenetelmän vertailu. Sairaanhoitajalehti 84: 52-55, 2011.

Iivanainen A, Soppi E, Korhonen P. Painehaavan riskimittarit SRS ja Braden. Haava 14: 16-19, 2011.

Soppi E, Saarinen H. Suomalaista osaamista painehaavapotilaille. Haava 14: 26-27, 2011.

Soppi. E, Ahtiala M. Painehaavat, niiden ennaltaehkäisy ja hoito. Finnish Association of Neuroscience Nurses-lehti (F.A.N.N.) 27:18-21, 2012.

Soppi E, Ahtiala M. Painehaavat, ehkäisy ja hoito. Sairaanhoitaja 85: 62-64, 2012.

García-Molina P, Balaguer-López E, Torra i Bou JE, Álvarez-Ordiales A, Quesada-Ramos C, Verdú-Soriano JA. Prospective, Longitudinal Study to Assess Use of Continuous and Reactive Low-pressure Mattresses to Reduce Pressure Ulcer Incidence in a Pediatric Intensive Care Unit. Ostomy Wound Management 2012; 58(7): 32-9.

Soppi E. Painehaavojen esto tehohoidossa. Tehohoito 30:139-140, 2012.

Soppi E, Iivanainen A, Korhonen P. Concordance of Shape Risk Scale, a new pressure ulcer risk tool, with the Braden scale. Int Wound J 2012, DOI: 10.1111/iwj.12015.

Soppi E ja Iivanainen A. Makuualustan valinnalla kustannushyötyä painehaavariskissä olevalle potilaalle. Haava 16: 12-17, 2013

Soppi E. Painehaavan synnyn mekanismeja. Haava 16: 6-7, 2013

Soppi E. Painehaava – johtamis-, prosessi- ja kustannushaaste. Pro Terveys 40: 14-15, 2013.

Soppi E, Torra I Bou J-E. Carital® Neo, a Unique Mattress Solution for NICU and PICU. 2nd International Society for Pediatric Wound Care. 14-15. November 2013 Miami, USA.

Soppi E. Painehaavan ehkäisy ja hoito. Lääkärin käsikirja, ss.586-590. Finnish Medical Journal Duodecim 2014. http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_haku=painehaava

Soppi E, Iivanainen A, Sikanen L, Jouppila-Kupiainen E. Ilmapatjojen CPR-toiminto on hyödytön? Tehohoito 32: 62-65, 2014.

Ahtiala M, Soppi E, Wiksten A, Koskela H, Grönlund J. Occurrence of pressure ulcers and their risk factors in mixed medical-surgical ICU – A cohort study. JICS 15: 2-4, 2014.

Soppi E. Estä painehaavojen syntyminen. (pääkirjoitus). Suomen Lääkärilehti 269:3038, 2014

Soppi E. Terveydenhuollon laitteen kliininen arviointi. Haava 17:40-42, 2014.

Soppi E, Lehtiö J, Saarinen H. An overview of polyurethane foams in higher specification foam mattresses. Ostomy Wound Management 61(2): 38 – 46, 2015.

Soppi E. Näyttöön perustuva  tieto – käytetäänkö sitä? Tehohoito 33:136-139, 2015.

Soppi E, Iivanainen A. Painehaavariski ja makuualustojen käyttö. Erikoislääkäri 25:11-15, 2015.

Ahtiala M, Soppi E, Kivimäki R. Critical evaluation of the Jackson/Cubbin pressure ulcer risk scale – A secondary analysis of a retrospective cohort study population of intensive care patients. Ostomy Wound Management 62(2); 24-33, 2016.

Soppi E, Iivanainen A, Sikanen L, Jouppila-Kupiainen E. Performance of different support surfaces during experimental resuscitation (CPR). Heliyon 2(2): 1-16: 2016, DOI: 10.1016/j.heliyon.2016.e00074.

Soppi E, Lehtiö J, Saarinen H. Polyuretaanivaahdot ja korkealuokkainen vaahtomuovipatja. Haava 20(1): 22-30, 2017.

Soppi E. Painehaava – keskeinen terveydenhuollon ongelma. Haava 20(2): 45, 2017.

Ahtiala M, Kivimäki R, Soppi E. Characteristics of ICU patients with pressure ulcers present on admission, acquired in ICU or no ulceration: a retrospective cohort study. Wounds Int 9(1): 10-16, 2018.

Ahtiala M, Soppi E, Tallgren M. Specific risk factors for pressure ulcer development in adult intensive care patients – A retrospective cohort study. EWMA J 19(1): 33-42, 2018.

Soppi E. Painehaavojen ehkäisy – Makuualustojen toimintaperiaatteet ja niihin liittyvät kudosvaikutukset. (Prevention of pressure ulcers – function of different support surface types and effects on tissues) Tehohoito 36: 24-33, 2018.

Soppi E, Knuuti J, Kalliokoski K. The effects of two different pressure relieving support surfaces on the pathophysiological cascade of pressure ulcer development – A positron emission tomography (PET) study.

Ahtiala M, Laitio R, Soppi E. Therapeutic hypothermia and pressure ulcer risk in critically ill intensive care patients: A retrospective study. Intens Crit Care Nurs 46: 80-85, 2018.

Soppi E. Makuualustan valinta ja painehaavojen ehkaisyn onnistuminen vaatii makuualustojen toimintaperiaatteiden ja niihin liittyvien kudosvaikutusten tuntemusta. Haavanhoidon kaksi vuosikymmentä: 240-247, 2018.

Soppi E. Painehaavojen ehkäisy – Makuualustojen toimintaperiaatteet ja niihin liittyvät kudosvaikutukset. Tehohoito 2018; 36: 24-33.

Ahtiala M, Soppi E, Saari T. Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) as a predictor of pressure ulcer risk in intensive care patients – a retrospective cohort study. Ostomy Wound Manage 64(10):32-38, 2018.

Ahtiala M, Kivimäki R, Laitio R, Soppi E. Effect of mattress deployment on pressure ulcer development – a realworld observational cohort experience. Wounds Int 2020; 11(1):10-17.

Soppi E. Painehaava – patofysiologiasta ehkäisyyn. Tehohoito 2020; 38: 60-65.

Gefen A, Soppi E. What is new in our understanding of pressure injuries: the inextricable association between sustained tissue deformations and pain and the role of the support surface. Wound Practice & Research (Wounds Australia) 28(2):58-65, 2020.

Gefen A, Soppi E. The pathophysiological links between pressure ulcers and pain and the role of the support surface in mitigating both. Wounds Int 11(3): 10-16, 2020.

Lustig M, Gefen A. Computational studies of the biomechanical efficacy of a minimum tissue deformation mattress in protecting from sacral pressure ulcers in a supine position. Int Wound J 2021, 1–10, DOI: 10.1111/iwj.13707.