Lääkinnällisen laitteen kliininen arviointi

 

KLIININEN ARVIOINTI

Lääkintälaiteasetuksen (2017/745) 61 artikla vaatii valmistajat laatimaan jokaisesta lääkinnällisestä laitteesta kliinisen arviointiraportin, jonka tulokset ja kliininen tutkimusnäyttö tukevat laitteen vaatimustenmukaisuuden arviointia. Laadukkaassa kliinisessä arviointiraportissa esitetään, mikä on ko. tuotteen toimivuutta koskeva näytön aste (esim. A-C), ja minkä tasoisia (tasot 1-5) ovat näytön perusteena olevat tutkimukset.

Kun kyseessä on sairaiden tai huonokuntoisten ihmisten hoito, tulisi näytön tason olla aina A1. Sillä tarkoitetaan erittäin vahvaa näyttöä (A), joka perustuu useisiin menetelmällisesti tasokkaisiin tutkimuksiin (1).

 

 

 

 

 

 

 

KLIININEN ARVIOINTIRAPORTTI

Kliinisen arviointiprosessin tuloksena pitää syntyä Lääkintälaiteasetuksen (2017/745) 61 artiklan mukainen kliininen arviointiraportti.

MediMattressin ja Caritalin tuotteet ovat CE -merkittyjä ja niistä löytyy kliininen arviointiraportti. Raportteja täydennetään jatkuvasti, kuten Lääkintälaiteasetus edellyttää.

 

 

 

 

 

 

Lue lisää:
Soppi E.  Terveydenhuollon laitteen kliininen arviointi. XVIII Valtakunnalliset Haavapäivät 29.-30.1.2015, Helsinki.