Painehaavapatjojen kustannusvaikuttavuus

PAINEHAAVOJEN ENNALTAEHKÄISYYN KANNATTAA INVESTOIDA

 

Lue lisää:

 

Soppi E. Suomi voisi oppia Yhdysvalloista painehaavojen hoidossa
Terveys & Talous 2/2018.

”–Väitän, että investoimalla painehaavojen ehkäisyyn kuutena vuonna
peräkkäin 25 miljoonaa euroa vuodessa ja seuraavina neljänä yhteensä
40 miljoonaa euroa, saavutettaisiin tänä ajanjaksona vähintään
2500 – 3500 miljoonan euron säästöt ja todennäköisesti kerrannaisvaikutuksina enemmän”

 

 

Soppi E. Ennaltaehkäisy säästäisi hurjilta laskuilta
Terveys & Talous 4/2017.

”…On arvioitu, että jos painehaavoja ehkäistäisiin ennen niiden syntymistä,
ehkäisyn kustannukset olisivat vain kymmenen prosenttia nykyisistä
kustannuksista.”
”…Makuualustojen hankinnassa tarvitaan oikeanlaista tietoa
makuualustojen toiminnasta, jotta osataan valita oikeanlainen makuualusta
kullekin riskiryhmälle”

 

 

Soppi E. Säästöjen aikaansaaminen vaatii investointeja ja kyseenalaistamista
XX Valtakunnalliset Haavapäivät 2.-3.2.2017.

”…Mitä tästä seuraa terveydenhuollossa? Korkean painehaavariskin
potilaita sijoitetaan makuualustoille, joilla ei ole osoitettu
mitään tehoa ajattelussa käyttötarkoituksessa. (Jollakin yksittäisellä
vaihtuvapaineisella makuualustalla saattaa olla näyttöön perustuva
oikeutus tehoväitteelle, mutta tämä näyttö on mahdollista
esittää terveydenhuollon toimijoille lain edellyttämässä kliinisessä
arviointiraportissa).”

 

 

Soppi E, Iivanainen A, Peltonen H, Korhonen P. ROOPE-säästölaskimen hyödyntäminen painehaavapatjainvestoinnin harkinnassa
XV Valtakunnalliset Haavapäivät 2.-3.2.2012.

”…ROOPE -säästölaskin mahdollistaa investointipäätökseen vaikuttavien
osatekijöiden testauksen, vaikka niitä ei täysin tiedettäisikään.
Lisäksi säästölaskurin avulla voidaan osoittaa muun muassa painehaavapatjainvestoinnin
avulla saatavat säästöt ja investoinnin takaisinmaksuaika.”

Huom! Kysy lisää ROOPEN käyttämisestä MediMattressin aluepäälliköltä!

 

 

Soppi E, Iivanainen A, Peltonen H, Korhonen P. Painehaavapatjainvestoinnin kustannushyötyanalyysi.
XIV Valtakunnalliset Haavapäivät 3.-4.2.2011. (Valittiin parhaaksi tieteelliseksi posteriksi).

”…Keskeistä painehaavapatjainvestoinnin hyötyanalyysissä on potilaiden
oikea riskiprofiilin määritys, tietämys painehaavojen esiintyvyydestä
ja näiden perusteella tapahtuva erikoispatjan valinta sekä erityisesti
painehaavapatjan kyky estää painehaavojen syntymistä. Mitä vähemmän
edellä mainituista tiedoista täyttyy, sitä abstraktimpaa on käsitys painehaavojen
ehkäisyyn käytettävien apuvälineiden hyödyistä mukaan
lukien eri kustannustekijät. Vasta käytettäessä erittäin tehokkaita painehaavojen
ehkäisyyn tarkoitettuja apuvälineitä materialisoituvat investoinnin
käytännön hyödyt nopeasti.”