Tiivistelmät ja esitykset

TIIVISTELMÄT

Takala J, Soppi E. Novel Carital specialty mattress in the management of pressure sores. 2nd World Union of Wound Healing Societies’ Meeting. 8.-13.7.2004, Pariisi, Ranska.

Soppi E, Takala J. Mechanisms of actions of novel Carital speciality mattress in the management of pressure sores. Tissue Viability Society, Annual Conference, 2.-3.4. 2008, Peterborough, Iso-Britannia.

Soppi E, Takala J. Novel Carital specialty mattress in the prevention of pressure sores in intensive care. Tissue Viability Society, Annual Conference, 2.-3.4.2008, Peterborough, Iso-Britannia.

Soppi E, Takala J. Unique specialty mattress for extremely high risk patients in the management of pressure ulcers. EWMA, 20.-22.5. 2009, Helsinki.

Soppi E. Conceptual framework for pressure ulcer indicators and development of a new simple risk scheme. EWMA, 20.-22.5.2009, Helsinki.

Soppi E. Painehaava – patofysiologia ja riskiluokitusmittarit. XIII Valtakunnalliset Haavapäivät 4.-5.2.2009, Helsinki (Valittiin parhaaksi tieteelliseksi posteriksi).

Soppi E, Iivanainen A, Korhonen P. Braden ja Shape Risk Scale (SRS) painehaavariskimittarien vertailututkimus. XIV Valtakunnalliset Haavapäivät 3.-4.2.2011, Helsinki.

Soppi E, Iivanainen A, Peltonen H, Korhonen P. Painehaavapatjainvestoinnin kustannushyötyanalyysi. XIV Valtakunnalliset Haavapäivät 3.-4.2.2011, Helsinki (Valittiin parhaaksi tieteelliseksi posteriksi).

Soppi E, Iivanainen A, Korhonen P. Assessment of o new innovative pressure ulcer risk tool. 21st EWMA meeting 23.-27.5.2011, Bryssel, Belgia.

Soppi E, Iivanainen A, Peltonen H, Korhonen P. ROOPE-säästölaskin hyödyntäminen painehaavapatjainvestoinnin harkinnassa. XV Valtakunnalliset Haavapäivät 2.-3.2.2012, Helsinki.

Soppi E, Iivanainen A, Korhonen P. Shape Risk Scale (SRS) painehaavariskimittarin validointitutkimus. XV Valtakunnalliset Haavapäivät 2.-3.2.2012, Helsinki.

Soppi E yhdessä Suomen Haavanhoitoyhdistyksen työryhmän Anna Hjerppe, Heidi Castren, Ansa Iivanainen, Maarit Ahtiala, Heli Kavola, Pasi Korhonen kanssa: Kansallinen painehaavaselvitys – KPHS. XV Valtakunnalliset Haavapäivät 2.-3.2.2012, Helsinki.

Soppi E, Iivanainen A, Peltonen H, Korhonen P. Applying SCROOGE-calculator for pressure ulcer mattress investment decision. 22nd EWMA meeting 22.-25.5.2011 Wien, Itävalta.

Soppi E, Iivanainen A, Korhonen P. Concordance of Shape Risk Scale, a new pressure ulcer risk tool, with the Braden scale. 16th EPUAP meeting, 19.-21.9.2012, Cardiff, Wales.

Iivanainen A, Soppi E, Korhonen P. Suomalainen riskimittari painehaavariskin tunnistamiseksi. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi. 27.-29.9.2012, Oulu.

Iivanainen A, Soppi E, Peltonen H, Korhonen P. Roope-säästölaskin painehaavapatjainvestoinnissa. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi. 27.-29.9.2012, Oulu.

Soppi E, Iivanainen A, Korhonen P. Makuualustat painehaavariskissä olevilla potilailla. XVI Valtakunnalliset Haavapäivät 31.1-1.2.2013, Helsinki.

Soppi E, Iivanainen A, Korhonen P. Painehaavariskiin vaikuttavia tekijöitä. XVI Valtakunnalliset Haavapäivät 31.1-1.2.2013, Helsinki (Valittiin parhaaksi tieteelliseksi posteriksi).

Soppi E, Iivanainen A, Korhonen P. Risk indicators for pressure ulcer development in acute and long-term care. 23rd EWMA meeting. 2013, Kööpenhamina, Tanska.

Soppi E, Iivanainen A, Korhonen P. Risk indicators for pressure ulcer development in acute and long term care. 16th EPUAP meeting, 28.-30.8.2013, Wien, Itävalta.

Soppi E. Functionality of different type of mattresses in the prevention of pressure ulcers. 16th EPUAP meeting, 28.-30.8.2013, Wien, Itävalta.

Soppi E, Torra I Bou J-E. Carital® Neo, a Unique Mattress Solution for NICU and PICU. 2nd International Society for Pediatric Wound Care. 14.-15.11.2013 Miami, USA.

Soppi E, Iivanainen A, Sikanen L, Jouppila-Kupiainen E. Ilmapatjojen CPR-toiminto on hyödytön? XVII Valtakunnalliset Haavapäivät 30. – 31.1.2014, Helsinki.

Soppi E, Lehtiö J. Minkälainen on korkealuokkainen vaahtomuovipatja? XVII Valtakunnalliset Haavapäivät 30.-31.1.2014, Helsinki.

Iivanainen A, Soppi E, Sikanen L, Jouppila-Kupiainen E. Onko tarvetta tyhjentää ilmatäytteinen erikoispatja elvytys (CPR) -tilanteessa? Sairaanhoitajapäivät 2014, Helsinki.

Soppi E, Torra I Bou J-E. Carital® Neo, a Unique Mattress Solution for NICU and PICU. 24th EWMA meeting. 14.-16.5.2014, Madrid, Espanja.

Soppi E, Iivanainen A, Sikanen L, Jouppila-Kupiainen E. Cardiopulmonary resuscitation (CPR) -function of air mattresses is useless? – A manikin study. 24th EWMA meeting. 14.-16.5.2014, Madrid, Espanja.

Soppi E, Torra I Bou J-E. Carital® Neo, a Unique Mattress Solution for NICU and PICU. 17th EPUAP meeting, 27-29.8.2014, Tukholma, Ruotsi.

Soppi E, Iivanainen A, Sikanen L, Jouppila-Kupiainen E. Cardiopulmonary resuscitation (CPR) -function of air mattresses is useless? – A manikin study. 17th EPUAP meeting, 27-29.8.2014, Tukholma, Ruotsi.

Soppi E, Lehtiö J, Saarinen H. What is a higher specification foam mattress? 17th EPUAP meeting, 27-29.8.2014, Tukholma, Ruotsi.

Ahtiala M, Soppi E. Therapeutic hypothermia and pressure ulcer risk. 17th EPUAP meeting, 27-29.8.2014, Tukholma, Ruotsi.

Ahtiala M, Soppi E. Sequential organ failure assessment as a predictor of pressure ulcer risk in intensive care patients. 17th EPUAP meeting, 27.-29.8.2014, Tukholma, Ruotsi.

Soppi E. Makuualustan rakenne ja vaikutusmekanismi määrää sen riskiluokituksen. XVIII Valtakunnalliset Haavapäivät 29.-30.1.2015, Helsinki.

Soppi E. Korkealuokkaiselle vaahtomuovipatjalle selkeät kriteerit. XVIII Valtakunnalliset Haavapäivät 29-30.1.2015, Helsinki.

Soppi E. Terveydenhuollon laitteen kliininen arviointi. XVIII Valtakunnalliset Haavapäivät 29.-30.1.2015, Helsinki.

Soppi E, Saarinen H, Lehtiö J. Criteria for a higher specification foam mattress. 25th EWMA meeting. 13-15.5.2015, Lontoo, Iso-Britannia.

Ahtiala M, Soppi E. Examining the performance of the Jackson/Cubbin risk scale as a predictor of pressure ulcer risk in intensive care patients. 25th EWMA meeting. 13-15.5.2015, Lontoo, Iso-Britannia.

Soppi E, Lehtiö J, Saarinen H. How to best specify the criteria for higher specification foam mattresses? 18th EPUAP meeting, 17-19.9.2015, Gent, Belgia.

Soppi E. Critical review of the role of alternating mattresses in pressure ulcer management. 18th EPUAP meeting, 17-19.9.2015, Gent, Belgia.

Soppi E. Makuualustojen rooli painehaavojen ehkäisyssä – Näyttöä tarvitaan. XIX Valtakunnalliset Haavapäivät 4-5.2.2016, Helsinki.

Ahtiala M, Soppi E. Improving Jackson/Cubbin risk scale is demanding. 26th EWMA meeting. 11-13.5.2016, Bremen, Saksa.

Soppi E. Pressure ulcer risk and use of support surfaces. 5th Congress of World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). 24-29.9.2016, Firenze, Italia.

Soppi E. Säästöjen aikaansaaminen vaatii investointeja ja kyseenalaistamista. XX Valtakunnalliset Haavapäivät 2-3.2.2017, Helsinki.

Soppi E,  Kalliokoski K, Knuuti J. Makuualustan vaikutus painehaavan synnyn patofysiologisiin tapahtumiin. XXI Valtakunnalliset Haavapäivät 1.-2.2.2018, Helsinki.

Soppi E, Kalliokoski K, Knuuti J. The effects of two different pressure relieving support surfaces on the blood circulation deep in the tissues – A positron emission tomography (PET) study. 28th EWMA Meeting, 11.5.2018, Krakova, Puola.

Soppi E, Kalliokoski K, Knuuti J. The effects of two different pressure relieving support surfaces on the blood circulation deep in the tissues – A positron emission tomography (PET) study. 4th EPUAP Focus meeting 22.5.2018, Turku.

Soppi E, Kalliokoski K, Knuuti J. The effects of two different pressure relieving support surfaces on the blood circulation deep in the tissues – A positron emission tomography (PET) study. 20th EPUAP meeting, 20-22.9.2018, Rooma, Italia.

Saarinen H, Soppi E. Classification of support surfaces (SSs) – A need for reassessment in pressure ulcer (PU) prevention. The World Conference on Advanced Treatments & Technologies in Wound Care, 15.-16.10.2018, Lontoo, Iso-Britannia.

 

ESITYKSET

Tohtori Esa Soppi: valitut tieteelliset & ammatilliset esitykset

How to recognize innovation? Tekes Pharma 2000 Programme. 20.4.2005, Helsinki.

Management of ”Projects” Portfolio. Biotec 2006, 12.-13.9.2006, Helsinki.

Unique specialty mattress for extremely high risk patients in the management of pressure ulcers. 19th EWMA, 20.5.2009, Helsinki.

Conceptual framework for pressure ulcer indicators and development of a new simple risk scheme. 19th EWMA, 20.5.2009.

Painehaava – patofysiologia ja riskiluokitusmittarit. XIII Valtakunnalliset Haavapäivät 5.2.2009 Helsinki.

Theoretical and practical basis for Carital Air-Float System® technology in the management of pressure ulcers. VIII Simposio National, Ulceras por Presion y Heridas Cronicas. 10. -12.11.2010. Santiago de Compostela, Espanja.

Theoretical and practical basis for Carital Air-Float System® in paediatric population. VIII Simposio National, Ulceras por Presion y Heridas Cronicas. 10. -12.11.2010. Santiago de Compostela, Espanja.

Painehaavapatjainvestoinnin kustannushyötyanalyysi. XIV Haavapäivät 3-4.2.2011, Helsinki.

Cost-benefit analysis of investing on pressure ulcer prevention devices. 21st EWMA meeting 23-27.5.2011 Bryssel, Belgia.

Kansallinen painehaavaselvitys – KPHS. XV Valtakunnalliset Haavapäivät 2-3.2.2012, Helsinki.

Validation of a new pressure ulcer risk scale – SHAPE RISK SCALE (SRS). 22nd EWMA meeting 22.-25.5.2011, Wien, Itävalta.

SCROOGE calculator to aid investment decisions on pressure ulcer prevention. 16th EPUAP meeting, 19.-21.9.2012, Cardiff, Wales.

Makuualustat painehaavariskissä olevilla potilailla. XVI Valtakunnalliset Haavapäivät 1.2.2013, Helsinki.

Painehaavojen hallinta – preventiiviset ja terapeuttiset hyödyt. Sairaanhoitajapäivät 15.3.2013, Helsinki.

Risk indicators for pressure ulcer development in acute and long-term care. 23nd EWMA meeting 15.-18.5.2011, Kööpenhamina, Tanska.

Painehaavat, hoidollinen, potilasturvallisuus- ja kustannushaaste. Vaikuttaja Forum 9.10.2013, Hämeenlinna.

Carital® Neo, a Unique Mattress Solution for NICU and PICU. 2nd International Society for Pediatric Wound Care. 14-15. November 2013 Miami, USA.

Ilmapatjojen CPR-toiminto on hyödytön? XVII Valtakunnalliset Haavapäivät 31.1.2014, Helsinki.

Minkälainen on korkealuokkainen vaahtomuovipatja? XVII Valtakunnalliset Haavapäivät 30.1-31.1.2014, Helsinki.

Makuualustan rakenne ja vaikutusmekanismi määrää sen riskiluokituksen. XVIII Valtakunnalliset Haavapäivät 29-30.1.2015, Helsinki.

Korkealuokkaiselle vaahtomuovipatjalle selkeät kriteerit. XVIII Valtakunnalliset Haavapäivät 29-30.1.2015, Helsinki.

Terveydenhuollon laitteen kliininen arviointi. XVIII Valtakunnalliset Haavapäivät 29-30.1.2015, Helsinki.

Criteria for a higher specification foam mattress. 25th EWMA meeting. 13-15.5.2015, Lontoo, Iso-Britannia.

Critical review of the role of alternating mattresses in pressure ulcer management. 18th EPUAP meeting, 17-19.9.2015, Gent, Belgia.

Makuualustojen rooli painehaavojen ehkäisyssä – Näyttöä tarvitaan. XIX Valtakunnalliset Haavapäivät 4-5.2.2016, Helsinki.

Pressure ulcer risk and use of support surfaces. 5th Congress of World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). 24-29.9.2016, Firenze, Italia.

Säästöjen aikaansaaminen vaatii investointeja ja kyseenalaistamista. XX Valtakunnalliset Haavapäivät 2-3.2.2017, Helsinki.

Clinical performance of a new PU risk tool, Shape Risk Scale with the Braden scale. 19th EPUAP meeting, 20-22.9.2017, Belfast, Pohjois-Irlanti.

Makuualustan vaikutus painehaavan synnyn patofysiologisiin tapahtumiin. XXI Valtakunnalliset Haavapäivät 1.2.2018, Helsinki.

The effects of two different pressure relieving support surfaces on the blood circulation deep in the tissues – A positron emission tomography (PET) study. 28th EWMA meeting. 10.5.2018, Krakova, Puola.

Use of support surfaces in pressure ulcer prevention and treatment. 4th EPUAP Focus Meeting. 22.5.2018, Turku.

The effects of two different pressure relieving support surfaces on the blood circulation deep in the tissues – A positron emission tomography (PET) study. 20th EPUAP meeting. 12.9.2018, Rooma, Italia.