Tuotteet painehaavariskiluokittain

Erittäin korkea riski

Keskisuuri (keskinkertainen) riski

Vähäinen (matala) riski