Tuotteet painehaavariskiluokittain

Erittäin korkea riski

Korkea riski

Keskinkertainen riski

Matala riski